svētdiena, 2021. gada 20. jūnijs

Jes.55:6

Meklējiet To Kungu, kamēr tas atrodams, piesauciet viņu, kamēr tas tuvu.