piektdiena, 2021. gada 11. jūnijs

Jes.33:22

Tas Kungs ir mūsu tiesātājs, Tas Kungs ir mūsu bauslības devējs, Tas Kungs ir mūsu ķēniņš, viņš mūs atpestīs.