pirmdiena, 2021. gada 21. jūnijs

Jes.12:3

Ar prieku jūs smelsiet ūdeni no pestīšanas avotiem.