ceturtdiena, 2021. gada 17. jūnijs

5.Moz.28:12

Tas Kungs tev atvērs savu labo mantu, debesīs, un dos lietu savā laikā tavai zemei, un svētīs visu tavu rokas darbu.