piektdiena, 2021. gada 18. jūnijs

2.Tes.3:3

Uzticīgs ir Tas Kungs, kas jūs stiprinās un pasargās no tā ļauna.