piektdiena, 2021. gada 7. maijs

Ps.25:5

Tu esi mans Dievs un Pestītājs; cauru dienu es Tevi gaidu.