svētdiena, 2021. gada 9. maijs

5.Moz.33:27

Tas mūžīgais Dievs ir patvērums, un virs zemes valda mūžīgas rokas.