otrdiena, 2021. gada 11. maijs

5.Moz.10:14

Redzi, Tam Kungam, tavam Dievam, pieder debesis un debesu debesis, zeme un viss, kas iekš tās.