ceturtdiena, 2021. gada 22. aprīlis

Ps.34:6

Kas Viņu uzlūko un Viņam pieskrien (tuvojās priecīgi), to vaigs netaps kaunā.