piektdiena, 2021. gada 9. aprīlis

Jes.43:1

Nebīsties, jo es tevi esmu atpestījis, es tevi esmu saucis pie tava vārda; tu esi mans.