piektdiena, 2021. gada 16. aprīlis

5.Moz.18:10, 12

Lai tavā starpā netop atrasts neviens zīlnieks, ne burvis, ne pūšļotājs, ne riebējs, jo visi, kas to dara, Tam Kungam ir negantība.