svētdiena, 2021. gada 18. aprīlis

2.Sam.7:18

Kas es esmu Kungs, Dievs? Un kas ir mans nams, ka tu mani līdz šejieni esi vadījis?