piektdiena, 2021. gada 23. aprīlis

1.Kor.16:13

Esiet modrīgi, stāviet ticībā, turaties kā vīri, esiet stipri.