trešdiena, 2021. gada 3. marts

Jņ.19:26-27

Kad nu Jēzus Savu māti redzēja un to mācekli, ko Viņš mīlēja, klāt stāvam, tad Viņš saka uz Savu māti: sieva, redzi, tavs dēls! Pēc tam Viņš saka uz to mācekli: redzi, tava māte! Un tai pašā stundā tas māceklis to ņēma pie sevis!