pirmdiena, 2021. gada 8. marts

2.Kor.12:9

Tad nu jo labāki lielīšos ar savu nespēcību, lai Kristus spēks pie manis mājo.