pirmdiena, 2021. gada 1. marts

1.Moz.37:14

Ej jel, lūko, kā taviem brāļiem klājās un kā lopiņiem klājās.