piektdiena, 2021. gada 26. februāris

Jņ.17:6-7

Es Tavu Vārdu esmu darījis zināmu tiem cilvēkiem, ko Tu Man no pasaules esi devis. Tie bija Tavi, un Tu Man tos esi devis, un tie Tavu vārdu ir turējuši. Un tagad tie ir atzinuši, ka viss, ko Tu Man esi devis, ir no Tevis.