svētdiena, 2021. gada 24. janvāris

Rom.3:23-24

Visi ir grēkojuši, un tiem trūkst teikšanas Dieva priekšā, un top taisnoti bez nopelna no Viņa žēlastības caur to atpirkšanu, kas notikusi caur Kristu Jēzu.