pirmdiena, 2021. gada 18. janvāris

Rom.11:36

No Viņa un caur Viņu un uz Viņu ir visas lietas. Viņam lai ir gods mūžīgi!