svētdiena, 2021. gada 17. janvāris

Neh.8:10

Neesiet noskumuši, jo prieks pie Tā Kunga ir jūsu stiprums.