trešdiena, 2021. gada 13. janvāris

Mal.1:6

Dēlam būs godāt savu tēvu, ..ja es esmu Tēvs, kur ir mans gods?