piektdiena, 2021. gada 22. janvāris

Hoz.3:5

Izraēla bērni atgriezīsies un meklēs To Kungu, savu Dievu, un Dāvidu, savu ķēniņu, un nāks bīdamies pie Tā Kunga un pie viņa žēlastības pēdīgās dienās.