trešdiena, 2020. gada 2. decembris

Ps.11:1

Es paļaujos uz To Kungu. Kā tad jūs sakāt uz manu dvēseli: skrej uz saviem kalniem kā putns!