svētdiena, 2020. gada 6. decembris

Dan.3:32

Man ir paticis izsludināt tās zīmes un tos brīnumus, ko tas visuaugstākais Dievs pie manis darījis.