pirmdiena, 2020. gada 30. novembris

Rom.8:33

Kas apsūdzēs Dieva izredzētos? Dievs ir, kas taisno.