svētdiena, 2020. gada 29. novembris

Ps.115:14

Tas Kungs lai jūs vairo, jūs un jūsu bērnus.