pirmdiena, 2020. gada 23. novembris

Mk.6:34

Jēzus iziedams redzēja daudz ļaužu, un sirds Viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija kā avis, kam gana nav.