svētdiena, 2020. gada 22. novembris

Jes.43:11

Es, Es esmu Tas Kungs, un Pestītāja nav kā vien Es.