piektdiena, 2020. gada 27. novembris

Jēk.1:3

Jūsu ticības pārbaudīšana rada pastāvību.