trešdiena, 2020. gada 25. novembris

1.Tim.6:17-19

Tiem bagātiem šinī pasaulē pavēli, lai tie augsti neturas, nedz cerē uz to nepastāvīgo bagātību, bet uz To dzīvo Dievu, kas mums visas lietas bagātīgi pasniedz par atspirgšanu; lai tie labu dara, bagāti top iekš labiem darbiem, labprāt izdala, ir devīgi, lai sev mantas krāj par labu pamatu uz nākamo laiku, ka tie dabū mūžīgo dzīvošanu.