svētdiena, 2020. gada 18. oktobris

Rom.16:19

Jūsu paklausība ir izpaudusies pie visiem, tāpēc es par jums priecājos.