pirmdiena, 2020. gada 19. oktobris

Jņ.8:36

Ja nu Tas Dēls jūs atsvabinās, tad jūs tiešām būsiet svabadi.