pirmdiena, 2020. gada 12. oktobris

Jņ.17:3

Šī ir tā mūžīgā dzīvība, ka viņi Tevi atzīst, to vienīgo patieso Dievu, un To, ko Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu.