trešdiena, 2020. gada 7. oktobris

Jņ.12:46

Es, tas gaišums, esmu nācis pasaulē, lai ikkatrs, kas tic uz Mani, nepaliek tumsībā.