svētdiena, 2020. gada 25. oktobris

Am.7:14-15

Amos sacīja: es neesmu pravietis nedz pravieša dēls, bet es esmu lopu gans un lasu meža vīģes; bet Tas Kungs mani ņēmis no ganāmā pulka, un Tas Kungs uz mani sacījis: ej, sludini Maniem Israēla ļaudīm.