piektdiena, 2020. gada 30. oktobris

2.Moz.34:21

Sešas dienas tev būs strādāt, bet septītā dienā dusēt.