trešdiena, 2020. gada 28. oktobris

1.Kor.3:11

Citu pamatu neviens nevar likt pār to, kas ir likts, proti Jēzus, Tas Kristus.