trešdiena, 2020. gada 21. oktobris

1.Ķēn.19:5.8

Eņģelis Eliju aizskāra un uz viņu sacīja: celies un ēd! Tā viņš cēlās un ēda un dzēra un gāja ar šās barības spēku četrdesmit dienas un četrdesmit naktis līdz Dieva kalnam Horebam.