ceturtdiena, 2020. gada 17. septembris

Jes.41:13

Es Tas Kungs, tavs Dievs, satveru tavu labo roku, Es, kas uz tevi saku: Nebīsties, Es tev palīdzu.