piektdiena, 2020. gada 18. septembris

1.Tes.4:6

Ka neviens savam brālim pāri nedara, nedz mantas dēļ to piekrāpj kādā darīšanā, jo Tas Kungs ir atriebējs par visu to.