trešdiena, 2020. gada 15. jūlijs

Sal.pam.19:21

Cilvēka sirdī ir daudz nodomu, bet Tā Kunga padoms, tas pastāv.