pirmdiena, 2020. gada 6. jūlijs

Rom.5:20

Kur grēks ir vairojies, tur žēlastība vēl vairāk ir vairojusies.