otrdiena, 2020. gada 7. jūlijs

Mk.10:46-49

Timeja dēls Bartimejs, tas aklais, sēdēja ceļmalā un nabagoja. Un kad tas dzirdēja, ka tas Jēzus no Nacaretes esot, tad tas iesāka saukt un sacīt: “Jēzu, Tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani.” Un daudzi to apsauca, lai paliek klusu. Bet tas jo vairāk brēca: “Tu Dāvida Dēls, apžēlojies par mani.” Un Jēzus apstājās un lika to aicināt.