ceturtdiena, 2020. gada 2. jūlijs

Lk.1:49

Tas Spēcīgais lielas lietas pie manis darījis; un svēts ir Viņa Vārds.