svētdiena, 2020. gada 5. jūlijs

Joēla 2:23

Priecājaties un līksmojaties iekš Tā Kunga, sava Dieva!