pirmdiena, 2020. gada 13. jūlijs

Hoz.10:12

Plēsiet sev jaunu zemi, jo laiks ir, To Kungu meklēt, tiekams tas nāk un jums māca taisnību.