svētdiena, 2020. gada 12. jūlijs

Dan.9:7

Tu, Kungs, esi taisns, bet mums jākaunas.