ceturtdiena, 2020. gada 30. jūlijs

Cef.1:7

Ciet klusu priekš Tā Kunga Dieva, jo Tā Kunga diena ir tuvu.