piektdiena, 2020. gada 31. jūlijs

2.Moz.23:1

Tev nebūs nepatiesu slavu izpaust; un nebiedrojies ar bezdievīgo, palikdams par viltīgu liecinieku.