piektdiena, 2020. gada 3. jūlijs

1.Jņ.3:23

Šis ir Viņa bauslis, lai mēs ticam Viņa Dēla Jēzus Kristus Vārdam un lai cits citu mīlējam.